(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Nieuws


AVE houdt op te bestaan

Na 36 jaar houdt de AVE op te bestaan. Het ledenaantal liep langzaam terug, de kosten stijgen en er was geen animo meer onder de leden om zitting te nemen in het bestuur. In de ledenvergadering van 1 nov '17 heeft de  meerderheid van de leden ingestemd met het opheffen van de vereniging. De laatste bijeenkomst van de leden was op 7 maart '18 waar zij in Bourgondische sferen afscheid van de AVE en elkaar hebben genomen.

(8 maart 2018)


AVE heeft nieuwe voorzitter

De AVE heeft op de jaarvergadering een nieuwe voorzitter gekozen. Het is Talitha Koffeman. Zij volgt Lex van der Velden op die wegens privé-omstandigheden zijn taak, volgens zijn eigen zeggen, niet meer naar behoren kon uitvoeren.

(2 maart 2016)


AVE present op 'Lekker leven' in Maarheeze  

De AVE zal met een standje aanwezig zijn op het leukste event 'Lekker leven' op 't Laar 14 in Maarheeze. Dit evenement wordt gehouden op zondag 17 mei 2015 van 11:30-18:00 uur en wordt georganiseerd door Zin, Zen & Zo.

(7 mei 2015)


De AVE heeft weer een nieuw bestuur  

Na het aftreden van het gehele oude bestuur en een tevergeefse oproep voor nieuwe bestuursleden werd de AVE bedreigd met opheffing. Ten einde raad is het d.m.v. persoonlijke benadering gelukt om alsnog een aantal mensen bij elkaar te krijgen.

Op de algemene ledenverdadering van 3 dec 2014 zijn zij gekozen als bestuursleden. Het zijn (van links naar rechts):

(3 dec 2014)


               ๏  Henk Klompmakers (secretaris)

               ๏  Elly van Riemsdijk (penningmeester)

               ๏  Lex van der Velden (voorzitter)

               ๏  Kunnie Gras (bestuurslid)

               ๏  Janny de Vries (bestuurslid)


De AVE heeft ook een vernieuwde website en e-mailadres

Een van de eerste tastbare zaken die het nieuwe bestuur heeft aangepakt is een gerevitaliseerde website. Die ziet U nu.

Sinds 16 dec. '14 ook een eigen e-mailadres voor het secretariaat en voor algemene informatie (zie: over ons).

(16 dec 2014)

AVE-KRONIEK, het verenigingsblad van de AVE

Vanaf jan. '15 zal de AVE-KRONIEK niet meer worden toegezonden per post, maar per e-mail.

De AVE-KRONIEK bevat o.a. aankondigingen van lezingen en een verslag van de laatste lezing.

(16 dec 2014)