(placeholder)

in liquidatie
Activiteiten van 2017


Gedurende meer dan 30 jaar hebben we heel wat sprekers gehad bij de AVE, externe mensen maar ook eigen leden.

Hieronder een lijst van de lezingen/activiteiten van 2017. Van de lezingen en sommige workshops is een korte inhoud gegeven, soms gevolgd door een (eigen) woordje over de achtergrond van de spreker.

Woensdag 6 december 2017                                                François Swinkels met 'De ster van Bethlehem'


Uitgaande van het Bijbelverhaal wordt geprobeerd met behulp van eenvoudige astronomische kennis te achterhalen welk hemelverschijnsel de ster van Bethlehem kan zijn geweest. Al bijna tweeduizend jaar lang bestaat dit raadsel. Als deze ster destijds werkelijk is verschenen, moet het een spectaculair hemelverschijnsel zijn geweest. Er is wel eens gedacht aan een exploderende ster die tijdens de geboorte van Christus zichtbaar was. Maar tegenwoordig denkt men aan een ander zeldzaam hemelverschijnsel. Een drievoudige conjunctie van de planeten Jupiter en Saturnus. Conjuncties tussen Saturnus en Jupiter doen zich iedere 19,86 jaren voor. Alle voortekenen wezen erop dat er een grote conjunctie te verwachten was: een zeer zeldzaam voorkomend samenspel van bewegingen waarbij twee hemellichamen tot driemaal toe in elkaars conjunctie komen. In de nacht van 14 op 15 september werd het duidelijk dat er iets bijzonders aan de hand was. Beide planeten begonnen elkaar voor de tweede maal te naderen en kwamen bovendien op als de zon juist onderging. In de astrologie van die tijd duidde het opkomen van planeten ten tijde van zonsondergang op een geboorte. Het sterrenbeeld Vissen, waarin de planeten zich bevonden, was het astrologisch teken voor Palestina. Bovendien was Saturnus van oudsher de beschermplaneet van de Hebreeën en zowel Babyloniërs als Hebreeën noemden de planeet Jupiter Sedeq: de rechtschapenheid die de goeden beschermt en het kwaad bestraft. Voor de Babylonische sterrenwichelaars kon de samenstand van Saturnus en Jupiter in de Vissen daarom maar één ding betekenen: in Palestina was de langverwachte Messias geboren!


Woensdag 1 november 2017                                              Lex van der Velden met 'De Zon in de geboortehoroscoop'

                                                                                               en 'De oprichtingshoroscoop van de AVE'

Lex zal in het licht van zijn werkwijze trachten de essentie van de positie van de Zon nader te verbijzonderen.


Zaterdag 7 oktober 2017                                                                        Paul Dijkstra met 'Astrologie/Tarot'  (lezing/workshop)

Het leggen van de Tarotkaarten van de Grote Arcana op de 4 hoekpunten  van de horoscoop( ASC- DESC - MC en IC), plus op de 5 persoonlijke planeten: de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars


Deze lezing/workshop legt een verband tussen de Tarot en de astrologie; dit is een vrij eenvoudige techniek die iedereen kan toepassen op elk type horoscoop, dus ookb bijv. in een uurhoekhoroscoop en in een solaarhoroscoop.


Voorbeeld: spreker heeft als Asc 3°13 Tweelingen: dit gaan we omzetten naar een Tarotkaart uit de Grote Arcana: Tweelingen is het DERDE teken = getal 3 plus 3°13 = 4e graad van Tweelingen: optellen bij 3 wordt dat 7 = kaart VII uit de Grote Arcana van de Tarot = de Zegewagen!Woensdag 6 september 2017                                                                            Liz Hathway met 'In de Geest van het NU'

Een mundane lezing waarbij gebeurtenissen in de wereld een astrologisch perspectief krijgen. Liz kijkt over haar schouder naar het verleden maar ook vooruit. Wat kunnen wij verwachten bijvoorbeeld, als vanaf 2020 de conjuncties van Jupiter/Saturnus in het element lucht vallen? Wordt dit het begin van het Waterman tijdperk?


Drs. Liz Hathway, DFastrolS, QHA, Master in 'Culturele Astronomie en Astrologie', is astroloog, schrijver en vlogger. Liz's website, astrologieblog.nl, is een voortzetting van astrologie.blogo.nl, het eerste Nederlandstalig astrologie blog dat vanaf juli 2006 astrologie artikelen publiceerde onder het paraplu van blogo-media. Sinds 2014 heeft astrologieblog haar eigen Facebook groep die inmiddels meer dan een duizend leden telt. Liz heeft haar praktijk in Amsterdam waar zij mensen ondersteunt die opzoek zijn naar diepgang en betekenis.
Woensdag 3 mei 2017                                                      Diny v. d. Heijden-Dirkx met 'Venus als ochtend- en avondster'

Het pentagram en het persoonlijke 'Venus-Ster-Punt'


Vanaf de aarde gezien 'danst' Venus in een constante baan om onze Zon. De ene keer zien we haar als stralende morgenster. Het is dan Venus die het licht komt aankondigen vóórdat de Zon boven de horizon verschijnt. Op andere momenten staat Venus als avondster nog prachtig te fonkelen aan de sterrenhemel nadat de Zon al onder de horizon verdwenen is. Tussendoor vormt Venus met vaste regelmaat een conjunctie met de Zon.

Door deze conjuncties van Zon / Venus te observeren, zien we dat er een prachtig pentagram gevormd wordt aan de hemel. Tijdens die conjuncties ontvangen wij op aarde door iedere lichtstraal van de Zon eveneens de liefde van Venus. Op de momenten dat deze conjuncties exact zijn, benoemen we dat specifieke punt als een "Venus-Ster-Punt". 

Enige tijd geleden raakte ik erg geboeid door deze volledige 'dans' van Venus en ben op onderzoek gegaan. 

Tijdens deze lezing/workshop zou ik graag mijn bevindingen met jullie delen. Herkennen we verschillen tussen een ochtend- of avond Venus? Wat voor betekenis heeft het "Venus-Ster-Punt" voor het collectief, maar ook in ieders persoonlijke horoscoop? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, krijgen alle deelnemers een 'werkboekje' aangereikt zodat iedereen tijdens- en na deze avond de mogelijkheid heeft om zélf te onderzoeken of mijn bevindingen herkend worden.

Woensdag 5 apr 2017                                                                                   Adrie van der Ven met 'Astrologie en relatie'

Waar verwachtingen en teleurstelling met elkaar botsen biedt de horoscoop uitkomst  


De horoscoop geeft van twee geliefden een blauwdruk omtrent hun verlangens, projectiemechanismen en hun anima en animus, de archetypen die in de liefde een essentiële rol spelen. Venus en Mars spelen een hoofd rol in de wederzijdse aantrekkingskracht. Zon en Maan bevestigen de wederzijdse identiteit.

Aspecten bevorderen de onderlinge dynamiek. Deze basis gegevens en verdere standen worden psychologisch geïnterpreteerd. Het is essentieel dat de gevoelswaarden van de partner worden gekend en gevoed.

Met progressie kunnen gevoelens een andere ondergrond en daarmee fluctueren ook de verlangens.  
Woensdag 1 maart 2017                                     François Swinkels met Astronomische achtergrond van de astrologie

Duizenden jaren waren astronomie en astrologie verenigd in één wetenschap. Om astrologische voorspellingen te doen, had men immers de standen van de zon, maan en planeten nodig en die kon de astronomie leveren.

Maar gaandeweg de renaissance zijn ze uit elkaar gegroeid. Ook zijn de astronomische en astrologische dierenriemtekens verschoven ten opzichte van elkaar. Sommige sterrenkundigen hanteren zelfs een 13e dierenriemteken.

De lezing zal dit alles uit de doeken doen en demonstreert ook het programma Stellarium dat een goed inzicht geeft van de beweging van sterren & planeten per dag en per jaar.Woensdag 1 feb 2017                                                                                                    Michael de Baker met 'Asteroïden'

In deze lezing over de asteroïden Vesta, Juno, Ceres en Pallas Athene laat ik a.d.h.v. een horoscoop van een bekende persoon zien welke rol deze asteroïden spelen in het herontwaken van de vrouwelijke energie (in zowel de man als de vrouw) in voorbereiding op het Waterman-Leeuw tijdperk. Ook laat ik zien op welke manier deze vier asteroïden geduid kunnen worden tegen de achtergrond van de zielsintenties door ze in het licht te plaatsen van de Evolutionaire As, d.w.z. Pluto, zuidknoop, heer zuidknoop, Pluto Polariteitspunt, noordknoop, heer noordknoop. Je krijgt dus niet alleen algemene informatie over deze asteroïden maar ook inzicht in hun specifieke functie in het energetische veld dat bekend staat als ‘psyche’ en dat de therapeutische evolutionaire astrologie duidt als instrument van de zielsintenties.